Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Udostępnianie herbu gminy

UCHWAŁA nr XIX/162/2004

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy Krzeszowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku - tekst jedn.. z p. zm.) oraz art.6 ust.1, w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. nr 31 poz. 130 z 1978 roku z p. zm.) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

1

Ustala się zasady i tryb używania Herbu Gminy Krzeszowice, zwanego w dalszej treści niniejszej uchwały ,,Herbem Gminy", którego wzór został określony uchwałą nr XVI/147/2003 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 18 grudnia 2003 roku.

2

Herb Gminy może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorcem graficznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach, o której mowa w 1.

3

 1. Herb Gminy może być używany przez organy Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Krzeszowice do celów związanych z realizacją własnych zadań statutowych.
 2. Podmioty, o których mowa w ust.1 mogą używać Herbu Gminy nieodpłatnie.
 3. Zgodę na nieodpłatne używanie Herbu Gminy w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Krzeszowice.
 4. Wnioski w sprawie uzyskania zgody o której mowa w ust. 1 i 3 winny określać proponowany sposób używania Herbu Gminy, miejsca oraz okres jego używania.
 5. Zgodę o której mowa w ust. 1 i3 wyraża Burmistrz Gminy, w formie umowy określającej warunki używania Herbu Gminy.
 6. Wykorzystanie Herbu Gminy nie może być sprzeczne z umową.
 7. Burmistrz może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający Herbu Gminy używa go niezgodnie z określonymi warunkami lub przez inne działanie naraża na szkodę Gminę Krzeszowice.
 8. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy do informowania Rady Miejskiej o wydanych zgodach na używanie Herbu Gminy, jak również o cofnięciach zgody.

4

 1. Umieszczenie Herbu Gminy przez podmioty gospodarcze na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczenie Herbu Gminy w znaku towarowym lub na towarach wymaga zgody Rady Miejskiej w Krzeszowicach.
 2. Używanie Herbu Gminy w celach, o których mowa w ust.1 następuje w formie odpłatnej.
 3. Zgoda Rady Miejskiej w Krzeszowicach na używanie Herbu Gminy stanowi podstawę do zawarcia przez Burmistrza Gminy umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki.
 4. Wykorzystanie Herbu Gminy nie może być sprzeczne z umową.
 5. Rada Miejska w Krzeszowicach może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający Herbu Gminy używa go niezgodnie z określonymi warunkami lub przez inne działanie naraża na szkodę Gminę Krzeszowice.

5

Herb Gminy może być używany w sposób zapewniający symbolowi Gminy należny szacunek i godność.

6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wydarzenia

Widzialność Marzeń

noworoczny koncert Beaty Rybotyckiej, 14 stycznia 2016 r. godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. Więcej

Poznajemy Krzeszowice

wykład  Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016 godz. 17.00, siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej przy ul. Krakowskiej 30. Więcej

  

Styczniowe soboty w SMZK

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do oglądania zbiorów w soboty 2, 16, 30 stycznia 2016 r . w godz. 10.00 - 14.00 - siedziba stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 30.

 

„Krzeszowicki Wigilijny Stół”

niedziela, 20 grudnia 2015 r. godz.12.00-14.30, Rynek w Krzeszowicach. Program

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

19 - 20 grudnia 2015 r., Rynek w Krzeszowicach. Program

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

19 grudnia 2015 r., Pałac Vauxhall w Krzeszowicach. Więcej

Karuzela bajek w bibliotece

kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym, 19 grudnia (sobota) 2015 r.godz. 10.30 - 12.00. Więcej

Kalendarz imprez

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
en iyi istanbul escort bayan