Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pomoc materialna dla uczniów

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM DLA UCZNIÓW

STYPENDIA BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym jest udzielana uczniom w celu wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Od 2009 r. przyznawane są jednorazowe Stypendia Burmistrza Gminy Krzeszowice        dla uczniów zgodnie z „Lokalnym  programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci      i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/274/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Treść uchwały
Celem programu jest udzielenie szczególnie uzdolnionym uczniom pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym. 
Stypendia mają formę pieniężną, przyznawane są raz w roku, w terminie do 30 sierpnia    i wypłacane jednorazowo.
Z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia może wystąpić dyrektor szkoły.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
 
STYPENDIA SZKOLNE

Przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Krzeszowice znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans edukacyjnych.
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły - w terminie ustawowym, to jest do dnia 15 września danego roku szkolnego ( w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  - do dnia 15 października danego roku szkolnego).

ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wydarzenia

Widzialność Marzeń

noworoczny koncert Beaty Rybotyckiej, 14 stycznia 2016 r. godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. Więcej

Poznajemy Krzeszowice

wykład  Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016 godz. 17.00, siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej przy ul. Krakowskiej 30. Więcej

  

Styczniowe soboty w SMZK

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do oglądania zbiorów w soboty 2, 16, 30 stycznia 2016 r . w godz. 10.00 - 14.00 - siedziba stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 30.

 

„Krzeszowicki Wigilijny Stół”

niedziela, 20 grudnia 2015 r. godz.12.00-14.30, Rynek w Krzeszowicach. Program

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

19 - 20 grudnia 2015 r., Rynek w Krzeszowicach. Program

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

19 grudnia 2015 r., Pałac Vauxhall w Krzeszowicach. Więcej

Karuzela bajek w bibliotece

kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym, 19 grudnia (sobota) 2015 r.godz. 10.30 - 12.00. Więcej

Kalendarz imprez

February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
en iyi istanbul escort bayan