Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
escort

Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca

W związku z kolejną edycją programu profilaktycznego pt. "Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych” Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny znajdujący się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II pragnie po raz kolejny zaprosić Państwa do udziału w wyżej wspomnianym programie.
Celem programu jest wykrycie osób o podwyższonym ryzyku zawału serca i wdrożenie metod profilaktyki pierwotnej.
Do programu zapraszamy osoby:
- mężczyzn w wieku 45 –75 lat,
- kobiety w wieku 55 – 75 lat,
- mieszkańców Powiatu Krakowskiego,
- bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca,
- z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych (np. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, obciążający wywiad rodzinny, otyłość/nadwaga, palenie tytoniu etc.) lub pragnące się przebadać w tym kierunku.
U uczestników wykonane zostaną BEZPŁATNIE badania: lipidogram, glukoza na czczo, markery zapalne, konsultacje specjalistyczne oraz zostanie przeprowadzone wysokospecjalistyczne badanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej. Pozwoli to na wyodrębnienie osób, które pomimo braku objawów klinicznych są narażone na wystąpienie ostrych zespołów wieńcowych takich jak: zawał serca, niestabilna dusznica bolesna, nagła śmierć sercowa a następnie wdrożenie odpowiedniego postępowania (także bezpłatnego leczenia farmakologicznego).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny w celu wcześniejszej rejestracji: tel.012 614 –33-33
Serdecznie zapraszamy!
Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków ul. Prądnicka 80, tel/fax (012) 614-33-33
www.cdo.pl

 

Krzeszowice mają gminę partnerską

3 lipca w Budapeszcie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Gminą Krzeszowice i Gminą Kispest - XIX Dzielnicą Budapesztu, wieńcząca trwające od 2003 roku kontakty pomiędzy naszymi samorządami. 
Umowa

Peter Gajda - Burmistrz Gminy Kispest i Czesław Bartl - Burmistrz Gminy Krzeszowice

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Domu Kultury Kispestu, w obecności przedstawicieli obu samorządów i członków  Samorządu Mniejszości Polskiej w Kispest.

Burmistrz Peter Gajda, witając krzeszowicką delegację, wskazał podobieństwa w historii    naszych państw, łączące nas w przeszłości więzy dynastyczne oraz fakty z historii najnowszej, które potwierdzają, że pomimo różnic językowych i kulturowych narody polski i węgierski pozostają w przyjaźni od ponad dziesięcu wieków. Nie ma takiej dziedziny historii naszych narodów, która by nas nie wiązała i nie zachęcała do współpracy. Wielkie historyczne postaci: Święta Jadwiga, Stefan Batory, bohater narodowy Węgier generał Józef Bem, swoim życiem i postawą przypieczętowali losy Europy i przyjaźń polsko-węgierską.

Burmistrz Czesław Bartl, dziękując za przygotowanie ceremonii podpisania umowy zwrócił uwagę na fakt, że na ziemi węgierskiej Polacy znajdowali schronienie w obliczu najtragiczniejszych wydarzeń, a zwłaszcza po upadku kampani wrześniowej, kiedy Węgrzy przyjęli ok. 140 000 polskich uchodźców. 
Przypomniał, że 12 marca 2007 r. Parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, analogiczną uchwałę podjął przez aklamację polski Sejm w dniu 16 marca.
- Od tysiąca lat ziemia węgierska jest nam przyjazna, a Polska ma bogate historyczne relacje z Węgrami. Wierzę, że jak przeszłość, tak i przyszłość, czyli wspólną Europę możemy budować razem, a nawiązane partnerstwo zaowocuje wieloma przyjaźniami pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Ważne jest, aby w tym partnerstwie aktywnie uczestniczyli  mieszkańcy miast, młodzież, szkoły, kluby sportowe i organizacje społeczne. - mówi Burmistrz Czesław Bartl.

Strona internetowahttp://www.kispest.hu/

 

Spotkanie z przedsiębiorcami z Hiszpanii

W dniach 7-9 lipca 2009 r. Małopolskę odwiedzi grupa ok. 60 przedsiębiorców z hiszpańskiej Andaluzji, których celem jest nawiązanie kontaktów handlowych i gospodarczych z małopolskimi przedsiębiorcami.
W programie przewidziano konferencję z udziałem polityków regionów Małopolski i Andaluzji (7 lipca), a także spotkania biznesowe z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie naszego województwa.
Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze działające na terenie Państwa gminy na spotkanie Business to Business w ramach misji gospodarczej hiszpańskich przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2009 r. o godzinie 9.00 w Hotelu Radisson SAS przy ul. Straszewskiego 17 w Krakowie.
Spotkanie to będzie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z działalnością hiszpańskich przedsiębiorców oraz do nawiązania ścisłej współpracy gospodarczej.
W dniu 9 lipca br. zaplanowano także wizyty studyjne. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy tematyczne (branżowe). 
W organizację wizyty ze strony polskiej zaangażowani są m. in: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Krakowski Park Technologiczny, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Małopolski Związek Pracodawców i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Więcej na stronie http://www.rops.krakow.pl/index.php?s=wiadomosci&id=4461&arch=0

LGD

Założona w naszej gminie Lokalna Grupa Działania „Zdrój” została wybrana przez Zarząd Województwa Małopolskiego do realizacji opracowanej dla gminy Lokalnej Strategii Rozwoju. 13 lipca umowa między LGD „Zdrój” w samorządem województwa zostanie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
- Środki, które będą w dyspozycji LGD „Zdrój” pozwolą uruchomić wiele lokalnych inicjatyw. Takie ukierunkowanie wydatków oznacza wzbogacenie małej infrastruktury oraz promocję gminy i poszczególnych sołectw – mówi burmistrz Czesław Bartl.
Nad wyborem lokalnych grup działania dyskutowano na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego 25 czerwca. W wyniku przeprowadzonej oceny 42 wniosków złożonych przez Lokalne Grupy Działania 39 wniosków uzyskało pozytywną ocenę i wymaganą przepisami ilość punktów. Z terenu powiatu krakowskiego wybrano cztery Lokalne Grupy Działania, obejmujące swoim zasięgiem 16 z 17 gmin powiatu krakowskiego. Z czterech LGD tylko LGD „Zdrój” obejmuje samodzielnie jedną gminę, pozostałe utworzone są dla działania w kilku gminach.
- Na poniedziałek 13 lipca jesteśmy zaproszeni do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na podpisanie umowy ramowej o dofinansowaniu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla gminy Krzeszowice. To pozwoli nam zintensyfikować promocję tej strategii, a docelowo włączyć w jej realizację ogół mieszkańców gminy – uważa prezes LGD „Zdrój”, Artur Baranowski.

Termin mija w lipcu

Do 24 lipca organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy. W ramach gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi rozdysponowano już większość pieniędzy. Lipcowy termin dotyczy dwóch dziedzin: kultury i sztuki (4,5 tys. zł) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych (1,7 tys. zł).
- W Gminie Krzeszowice działa ponad 50 organizacji pozarządowych, a w liczbie tej stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje oraz ochotnicze straże pożarne. Wszystkie organizacje aktywnie pracują na rzecz lokalnej społeczności, prowadząc różnorodną działalność związaną z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej,  ochroną dóbr kultury, tradycji i sztuki, ochroną przeciwpożarową, ochroną zdrowia, ekologią i ochroną środowiska, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. – mówi Agata Chodacka, odpowiadająca w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dzień Dziecka organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zalasiu

Organizacje pozarządowe, od wielu lat współpracując z samorządem gminnym, realizują różne zadania publiczne wspierane z budżetu Gminy Krzeszowice. Przedsięwzięcia te przyczyniają się do zwiększenia efektywności ich działań, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. To właśnie dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu kręgu osób i działaczy lokalnych z „trzeciego sektora”, organizowany jest szereg ciekawych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają naszych widzów i uczestników, imprez sportowo – rekreacyjnych, rajdów turystycznych, integracyjnych spotkań, wystaw, zabaw dla dzieci i młodzieży, a także wiele innych inicjatyw. Na podkreślenie zasługuje szeroka i prężna działalność klubów sportowych w dziedzinie szkolenia sportowego.

Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi AMAZONKA

Działalność naszych lokalnych organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnej, gdyż to one właśnie skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne mieszkańców gminy. Aktywność, rozpoznanie istniejących problemów, ich elastyczność w działaniu, a przede wszystkim zaangażowane w to ludzkie serce i pasja, sprawia, że organizacje pozarządowe są niezastąpione w realizacji i współrealizacji wielu zadań publicznych.
- Działalność organizacji pozarządowych to ważny czynnik poszerzania oferty zagospodarowania wolnego czasu i realizacji własnych zainteresowań. W wielu bogatych krajach ludzie należą do kilku, a czasami nawet do kilkunastu stowarzyszeń, często specjalizujących się w wąskiej dziedzinie. W naszym kraju wiele osób ma duży dystans do jakiejkolwiek formy zrzeszania się, ale dobre przykłady są najlepszą zachętą do włączenia się działalność społeczną – uważa Jan Bereza, sekretarz gminy.

Wydarzenia

MOJE PODRÓŻE

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na koncert MICHAŁA BAJORA - 16 stycznia 2015, godz. 19.00. Więcej

Świąteczny Jarmark Tradycji i Rękodzieła

13 -14 grudnia, Rynek w Krzeszowicach. www.kulturakrzeszowice.pl

Wokół Bożego Narodzenia

Otwarcie zbiorowej wystawy artystów krakowskich - 12 grudnia, godz. 19.00, galeria w pałacu Vauxhall. www.kulturakrzeszowice.pl

IV Powiatowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych

 5 grudnia, Pałac Vauxhall. Więcej

Promocja książki

"Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz z gminy Krzeszowice" Gabriela Szustera - 27 listopada 2014 r.  o godz. 18.00 w MGBP. www.bibliotekakrzeszowice.pl

Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt w Krzeszowicach 2014.

29 - 30 listopada, hala sportowa w Krzeszowicach. Więcej

Z Krzeszowic na Madagaskar

wernisaż wystawy malarstwa Michała Smółki - 21 listopada, godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. www.kulturakrzeszowice.pl

Kalendarz imprez

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4