Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach

P O R Z Ą D E K   O B R A D 
XXXVIII  sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach  w dniu 25 czerwca  2009 roku

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 4 czerwca 2009 roku.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Krzeszowice za okres od 19 maja do 9 czerwca 2009 roku.
4.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Straż Miejska)
5.Sprawozdanie z przedsięwzięć, związanych z monitoringiem Miasta Krzeszowice oraz montażem fotoradarów przy drodze krajowej nr 79.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2009.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzeszowice na rok 2010 środków, stanowiących fundusz sołecki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
9.Podjęce uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Krzeszowice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych, zapobiegających wystąpieniu choroby meningokokowej wśród dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudno i Filipowice w Gminie Krzeszowice, w ich granicach administracyjnych , z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu po roku 1995, uchwalonego uchwałą nr XII/182/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 czerwca 2004 roku, w zakresie dotyczącym treści § 28 i § 29 tekstu ustaleń planu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tenczynek w Gminie Krzeszowice, w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu po roku 1995, uchwalonego uchwałą nr XXV/230/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 16 września 2004 roku, w zakresie dotyczącym treści § 31 i § 32 tekstu ustaleń tego planu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Filipowska w Gminie Krzeszowice, w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu po roku 1995, uchwalonego uchwałą nr XIX/163/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach  z dnia 18 marca 2004 roku, w zakresie dotyczącym treści § 27 i § 28 tekstu ustaleń tego planu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zalas w Gminie Krzeszowice, w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu po roku 1995, uchwalonego uchwałą nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku, w zakresie dotyczącym treści § 26 tekstu ustaleń tego planu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Góra, Miękinia, Czerna, Paczółtowice, Żary, Dębnik i Siedlec w Gminie Krzeszowice, w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu po roku 1995, uchwalonego uchwałą nr XVII/154/ 2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku, w zakresie dotyczącym treści § 32 i § 33 ustaleń tego planu.
16.Ocena działalności spółki „Wodociągi i kanalizacja Krzeszowice”.
17.Informacja na temat stanu organizacyjnego spółki „Wodociągi i kanalizacja Krzeszowice” do realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności.
18.Informacja o stanie przygotowań Gminy Krzeszowice do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
19.Zajęcie przez Radę Miejską stanowiska w sprawie pism Krzysztofa P. i Fabiana Ł.
20.Zajęcie przez Radę Miejską stanowiska w sprawie pisma mieszkańców Paczółtowic.
21.Zajęcie przez Radę Miejską stanowiska w sprawie wniosku Janiny N.
22.Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.Wolne wnioski i informacje.
24.Zamknięcie sesji.

Uwaga - intensywne opady deszczu!

Data i godzina wydania: 19.06.2009 - godz. 12:38
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
OSTRZEŻENIE Nr 223
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 18:00 dnia 19.06.2009 do godz. 18:00 dnia 20.06.2009
Obszar: Województwo małopolskie
Przebieg: Na całym obszarze przewiduje się wystąpienie opadów deszczu w wysokości ponad 30 mm/24 h.
Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi prosi się informować dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej tel. 998 lub 112.

 

Sporządzono na podstawie komunikatu IMGW w Krakowie.

 

Urząd Miejski w Krzeszowicach
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Remont wiaduktu do lipca

Trwa remont wiaduktu nad linią kolejową w Krzeszowicach na drodze krajowej nr 79. Prace obejmują wymianę nawierzchni, połowy płyty betonowej mostu, zbrojenia i izolację. Wymienione zostaną też krawężniki, wpusty i odwodnienia.

 – W Wydziale Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie poinformowano nas, że termin zakończenia prac wyznaczono na koniec lipca, ale realny jest wcześniejszy termin zakończenia remontu, nawet 10 lipca – mówi Jan Bereza, sekretarz gminy.
Obecnie ruch na wiadukcie odbywa się wahadłowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Niedawno przeprogramowano sygnalizację tak, aby dłuższy czas przejazdu wynikał z natężenia ruchu w ciągu doby. Na krzeszowickim odcinku drogi krajowej większy ruch jest rano w kierunku Krakowa, po południu natomiast więcej jest pojazdów wracających z Krakowa w kierunku Trzebini.
- W krakowskim oddziale GDDKiA poinformowano nas również, że rozpoczęła się procedura wyłaniania wykonawcy na budowę nowego mostu w ciągu drogi krajowej nad linia kolejową, obok obecnie remontowanego. Harmonogram czasowy zakłada 18 miesięczny termin realizacji inwestycji, a realny termin wejścia wykonawcy na plac budowy to jesień tego roku. – mówi Jan Bereza.
Czas budowy będzie jednak przypadał na dwa sezony zimowe, co może skomplikować prace budowlane. Mieszkańcy naszej gminy w drodze do Krakowa napotykają teraz na jeszcze jeden, poza remontem starego mostu, odcinek z utrudnieniami w ruchu. W Modlniczce na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr K2128 Rząska - Brzezie i dalej w kierunku Zabierzowa występują zawężenia pasa ruchu na wlotach; obowiązuje też ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Już wakacje!

W piątek zabrzmiał dzwonek kończący rok szkolny 2008/2009. Mury szkół pożegnało w naszej gminie na ponad 2 miesiące 1916 uczniów szkół podstawowych i 1039 gimnazjalistów. Rankiem na ulicach królowały galowe białe bluzki i koszule w towarzystwie kolorowych bukietów kwiatów.

Kościół parafialny w Krzeszowicach

Młodzież i pedagodzy uczestniczyli wspólnie w tradycyjnych nabożeństwach w swoich kościołach parafialnych, aby później wziąć udział w uroczystych akademiach.

Gimnazjum w Krzeszowicach

Julka i Łukasz z Zespołu Szkół w Zalasiu

Dla młodzieży, która spędzać będzie wakacje  w domu zaplanowano wypoczynek w formie półkolonii, dofinansowywany z budżetu gminy:
1. „Półkolonia – Lato” organizowana przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach –  od 29 czerwca  do 24 lipca. Kwota udzielonej dotacji: 9000,00 zł ,  liczba uczestników: 80 osób,  
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach oraz wycieczki zgodnie z planem. 
2. „ Pożyteczne wakacje” organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno  –  od 13 lipca do 23 lipca. Kwota udzielonej dotacji: 3800,00 zł ,  liczba uczestników: ok. 50 osób,
Miejsce: wieś Rudno - na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnie oraz wycieczki zgodnie z planem.
3. „Tęczowe Wakacje” organizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom w Tenczynku – od 10 sierpnia do 22 sierpnia. Kwota udzielonej dotacji: 9500,00 zł ,  liczba uczestników: ok. 130 osób.
Miejsce: Tenczynek - boisko  LKS "Tęcza"i okolice oraz wycieczki zgodnie z planem.
4. „Po raz piąty z przyrodą za Pan Brat – wypoczywaj na jej łonie zdrowo i sportowo”. Organizator :Uczniowski Klub Sportowy „START”  w Woli Filipowskiej - od 10 sierpnia  do 21 sierpnia. Kwota udzielonej dotacji: 9500,00 zł. , liczba uczestników: ok. 45 osób.
Miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej oraz wycieczki zgodnie z planem.

Antykwariat Na Peronie w Krzeszowicach zaprasza dzieci w wieku 4 - 10 lat do udziału w Kreatywnych Wakacjach, które potrwają od 29 czerwca do 3 lipca.  Koszt 125,00 zł. Warunki udziału, zapisy oraz program na stronie www.antykwariatnaperonie.pl 

Dni Krzeszowic 2009

Tegoroczne Dni Krzeszowic przeszły już do historii. W dniach 12 – 14 czerwca bawiono się na Placu Targowym, Placu Kulczyckiego, na stadionie Świtu oraz na paczółtowickich polach golfowych. Pierwsze imprezy sportowe rozpoczęły się już 10 czerwca – finałami turnieju piłkarskiego ORLIK 2009 i Dniem Sportu Szkolnego. Dzięki urozmaiconemu programowi każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
W piątek Galeria Krzeszowickiego Ośrodka Kultury zaprosiła na sentymentalną podróż w krainę polskiego kina lat 50’ i 60’. Głównym bohaterem wieczoru był Bogumił Kobiela – tragicznie zmarły w 1969 roku, wybitny aktor kinowy i teatralny - niezapomniany Obywatel Piszczyk z „Zezowatego szczęścia”. Na wystawie zaprezentowano pamiątki związane z popularnym „Bobkiem” – plakaty kinowe, zdjęcia a nawet motocykl identyczny z tym, którym, na spółkę z niezapomnianym Zbigniewem Cybulskim, na początku kariery poruszał się Kobiela. Na gości wernisażu czekało także mini-kino odtwarzające zabawną krótką formę filmową z udziałem Kobieli oraz, na honorowym miejscu, oryginalny projektor kinowy z początku lat 60’, Przed Krzeszowickim Ośrodkiem Kultury zaparkował także pięknie odrestaurowany, niebieski Fiat 500 z sylwetką aktora na dachu.
Sobotnie imprezy na Placu Targowym rozpoczęło Święto Pomidora. To popularne warzywo, uprawiane w Krzeszowicach od wielu lat  rozsławia nasza gminę w całej Małopolsce. Krzeszowicki pomidor doczekał się małego trybutu – producent pomidorów, firma POLAN, przygotowała dla krzeszowiczan kilkaset bezpłatnych porcji zupy pomidorowej, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Filipowicach serwowały tradycyjną pomidorową sałatkę. Na scenie konferansjerzy – aktorzy scen krakowskich – prowadzili przezabawne konkursy dla najmłodszych, w których nagrodami były gadżety ufundowane przez Urząd Miejski i, rzecz jasna,  krzeszowickie pomidory. Na scenie zaprezentowali się najmłodsi krzeszowiccy artyści – dzieci z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach w dynamicznych tańcach – sambie i disco.
Na specjalnie przygotowanej podłodze rywalizowali siłacze. O miano najsilniejszego, króla składania na rękę, zwanego z angielska armwrestlingiem, walczyli przy profesjonalnych stołach, w czasie zorganizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy turnieju. O bezpieczeństwo i sportową rywalizację dbali profesjonalni sędziowie tej dyscypliny.
Estrada przy Placu Targowym na moment zmieniła się także w wielki… gołębnik. Do konkursowych lotu wystartowało kilkaset ptaków. Krzeszowiccy hodowcy otrzymali także ufundowane przez Burmistrza Gminy Krzeszowice, Przewodniczącą Rady Miejskiej i Dyrektora Krzeszowickiego Ośrodka Kultury pamiątkowe puchary i wyróżnienia.
W godzinach popołudniowych przyszedł także czas na występy młodzieżowe – pokaz taneczny w wykonaniu grupy TOPDANCE i koncert hip-hopowy . Wszyscy czekali jednak na gwiazdę wieczoru – zespół SKANGUR, który, paradoksalnie, w czasie Dni Krzeszowic zaprezentował się po raz pierwszy. Osiem lat czekaliśmy na tę chwilę. Wspaniale, że możemy dziś dla Was zagrać! – krzyczał do publiczności Sebastian Steć – saksofonista zespołu. Warto było poczekać! SKANGUR zagrał wspaniale, naprawdę energetycznie i porwał do wspólnej zabawy tłumy zebranych pod sceną fanów. Muzycy zaprezentowali, między innymi, utwory z najnowszej płyty zespołu – „Endorphine”
Po SKANGURZE na scenę wkroczył zespół Klimat. Zagrał największe szlagiery i niezapomniane przeboje taneczne. Sobotnią zabawę na Placu Targowym zakończyła prowadzona przez DJ-a dyskoteka. Ostatni imprezowicze ruszyli do domów wraz pierwszymi promieniami, niedzielnego już, słońca.
Niedzielne przedpołudnie rozbrzmiewało na stadionie GKS Świt, głosami trąbek, puzonów, tub i klarnetów. Kilkanaście orkiestr dętych z całego Województwa Małopolskiego, wzięło udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Plac Kulczyckiego opanowali z kolei miłośnicy starej motoryzacji z Automobilklubu Krakowskiego. W szeregu stanęły legendy motoryzacji – przedwojenny NSU/Fiat, amerykański sen - Ford Mustang, maleńki sportowy Fiat X 1/9,  przepięknie utrzymane Wartburgi z lat 60-tych, sympatyczny VW Garbus i kultowa już Syrena Bosto. Tuż obok ratownicy z firmy PREMED dali pokaz ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.
 Na estradzie występowali tymczasem młodzi adepci tańca nowoczesnego z grupy tanecznej FITGROUP i wokalno-aktorskiej z Krzeszowickiego Ośrodka Kultury. Po nich na scenę wkroczył GeorgeBand i od razu zrobiło się bardziej klasycznie, swingowo i bluesowo… Ciekawym uzupełnieniem występu były także pokazy tańca towarzyskiego.
A potem przyszedł czas na gwiazdę wieczoru – Gosię Andrzejewicz. „Pozwól żyć”, „Słowa” czy pochodzący z nowej płyty „You can dance ” poderwały do wspólnej zabawy zebrany pod sceną tłum fanów. Wbrew rozsiewanym w Internecie plotkom, wokalistka nie ma w sobie nic z rozkapryszonej gwiazdki. Okazało się, że jest normalną, sympatyczną i życzliwą dziewczyną. Po koncercie artystka rozdała setki autografów  i chętnie fotografowała się ze wszystkimi chętnymi .
Niedzielną zabawę zakończyła, trwająca do 23.00 dyskoteka. Po ostatnich gościach na Plac wkroczyły służby porządkowe i ekipy techniczne. W końcu rozpoczął się już poniedziałek…

Zobacz zdjęcia z Dni Krzeszowic

Wydarzenia

Promocja książki

"Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz z gminy Krzeszowice" Gabriela Szustera - 27 listopada 2014 r.  o godz. 18.00 w MGBP. www.bibliotekakrzeszowice.pl

Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt w Krzeszowicach 2014.

29 - 30 listopada, hala sportowa w Krzeszowicach. Więcej

Z Krzeszowic na Madagaskar

wernisaż wystawy malarstwa Michała Smółki - 21 listopada, godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. www.kulturakrzeszowice.pl

Spotkanie Klubu Filmowego

Pierwsze spotkanie nowo powstałego Klubu Filmowego odbędzie się 20 listopada 2014 r., godz. 18.00 - czytelnia MGBP Krzeszowice. Więcej

Kalendarz imprez

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Free business joomla templates
En özel hikayeleri sizler için arşiv haline getirdik istediginiz Seks Hikayeleri'ni bu sitede bulabilirsiniz.Aradiginiz Porno Hikaye sitede yoksa muhtemelen öyle bir hikaye yokturdur.. Bazen insanin icinde sakli kalmis bazi duygular vardir Seks Hikayeleri de buna dahil sizinde yasanmis Porno Hikayeleriniz varsa bu sitede paylasabilirsiniz HD porno izle sikis izle Seks Hikaye Sex Hikayeleri Seks Hikayeleri
her insanın ihtiyaclari vardir bunlardan biriside porno izlemektir.sizler için en güzel porno videolarını bir araya getirdik bircok kategoride video mevcuttur.SitemizdeHD porno izleyebilirsiniz.
gmail sign inwww.gmail.comgmail sign inHow to make google hangoutcreate gmail account