Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXXV sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach

P O R Z Ą D E K   O B R A D
XXXV  sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach  w dniu 30 kwietnia   2009 roku

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
2.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Krzeszowice w okresie od 4 kwietnia do 17  kwietnia 2009 roku.
3.Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za rok 2008.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2009.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Krzeszowickiego Ośrodka Kultury, dla którego Gmina Krzeszowice jest organizatorem.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w roku 2009.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy uczniów klas I – III szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.
9.Sprawozdanie z zakresu utrzymania zieleni
10.Sprawozdanie, dotyczące wdrażania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzeszowice.
11.Ocena pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2008 oraz informacja, dotycząca roku 2009 w tym zakresie.
12.Stanowisko Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.
13.Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie pisma Sport Nora s.c. Edward G. i Krzysztof J.  o obniżenie stawki czynszu dzierżawnego.
14.Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie pisma Ludwika T. o naprawę odwodnienia drogi dojazdowej w Tenczynku.
15.Interpelacje i zapytani radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje
17.Zamknięcie sesji

Zaproszenie na Gminne Forum Przedsiębiorczości

Program spotkania w ramach Gminnego Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4  dniu 29 kwietnia 2009 roku o godz. 11.00: Proponowany program:
1.Otwarcie spotkania, przywitanie zebranych przedsiębiorców i zaproszonych gości – Burmistrz Gminy Czesław Bartl.
2.Zmiana ustawy Prawo Działalności Gospodarczej w świetle przepisów skarbowych – Zastępca Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Krakowie – Piotr Kotarski.
3.Zasady refundacji zatrudniania pracowników młodocianych – aktualny stan prawny – Włodzimierz Doniec - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP.
4.Informacja dotycząca programu wspierania przedsiębiorców w zakresie eksportu – Beata Górska-Nieć -Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie.
5.Przerwa kawowa: godz. 12.00 do 12.30.
6.Jak osiągnąć sukces w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Rafał Solecki  - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
7.Wybór przedstawicieli przedsiębiorców do Rady Rewitalizacji w ramach wdrażania i ewaluacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Krzeszowic
8.Panel Dyskusyjny – wolne wnioski, uwagi, propozycje, zapytania, dyskusja.
9.Zakończenie spotkania: ok. 13.15.

Budowa przedszkola w Tenczynku

Trwa budowa przedszkola w Tenczynku. Społeczność Tenczynka cieszy się, bo od marca ruszył kolejny etap  budowy przedszkola. Trwają prace związane z budową 2-poziomowego parkingu dla rodziców przywożących dzieci.

Równolegle realizowane są chodniki i drogi dojazdowe do nowego budynku. Obok prac na zewnatrz  inne ekipy Firmy ŁEGPRZEM pracują nad wykończeniem budynku wewnątrz.  Wykonywane są ścianki działowe , malowane ściany i w łazienka, przy salach kładzione sa płytki. Tempo prac jest zawrotne. Mieszkańcy chętnie zaglądają w pobliże obserwując efekty.  Dzięki nowej inwestycji na nowy rok przedszkolny udało się przyjąć wszystkie zgloszone dzieci w wieku 3 do 6 lat, tj.  175   dzieci z obwodu całej południowej części gminy. Bardzo się z tego cieszymy, bowiem liczba dzieci chętnych do przedszkola wzrosła ponad dwukrotnie - obecnie mamy w starym budynku tylko 80 dzieci. Wierzymy, że inwestycja zostanie zakończona jeszcze przed terminem 15 lipca 2009 r.  Po pozostałe informacje zapraszamy na naszą stronkę www.przedszkoletenczynek.com.

Marzena Kubin 

Mały Mistrz Ortografii wyłoniony

MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII GMINY KRZESZOWICE
W dniu 22 kwietnia Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach gościła 22 uczniów z 12 szkół  na gminnym konkursie „Mały Mistrz Ortografii”.
Mistrzem ortografii została Anna Głowacz - ZPO Wola Filipowska
II miejsce - Justyna Kuć -SP Krzeszowice
III miejsce -Julia Walkowicz - ZS Zalas
wyróżnienie otrzymali: Aneta Kołodziej  -SP Czerna
                               Jakub Dudek -SP Filipowice

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych w zmaganiach z ortografią.
Składamy serdeczne podziękowania Urzędowi Miejskiemu za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu, Radzie Rodziców i rodzicom uczniów klasy III za przygotowanie słodkiego poczęstunku, p. Ewie Rogóż -Klocek za organizację i przygotowanie konkursu, p. Agacie Januszewskiej i p. Monice Bulek - za pomoc w organizacji.

Wybory do Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Do 6 maja 2009 r. trwa nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Rada będzie pełnić funkcje zespołu opiniodawczo - doradczego i pomocniczego dla samorządu województwa, a jej głównym zadaniem będzie stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Członkiem Rady może zostać osoba, która m.in.: jest czynnym Członkiem organizacji pozarządowej; jest osobą pełnoletnią i wyrazi zgodę na kandydowanie; uzyska 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do Rady pochodzących od innych organizacji pozarządowych. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Szczegóły na stronie http://www.malopolskie.pl/NGO/ngo_MRPP/?id=1853

Wydarzenia

Rocznica wybuchu II wojny światowej

godz. 8.00 –  msza święta w kościele parafialnym w Krzeszowicach w intencji poległych w czasie II wojny światowej; po mszy św. przejście pod Grób Nieznanego Żołnierza; godz. 8.45 – okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów

II Gminny Rajd Rowerowy

sobota 30 sierpnia, start z pl. F.Kulczyckiego w Krzeszowicach, zapisy od godz.13.00 - 13.30. Plakat

Program rajdu

Regulamin

Trasa 1

Trasa 2

Festyn Rodzinny

30 sierpnia, godz. 12.00 na boisku w Sance. Program

Dożynki gminne

niedziela 24 sierpnia, godz. 15.00, Wola Filipowska. Program

Kalendarz imprez

September 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Free business joomla templates