Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ważne dla rolników

KOMUNIKAT
w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich.  Krakowskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.  
W przypadku, gdy na zadeklarowanych, we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności pisemnie poinformować o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności. Wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności rolnik jest zobowiązany potwierdzić poprzez dostarczenie do Kierownika Krakowskiego Biura Powiatowego, dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.
Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, powodzi, huraganu, suszy jest:
1. Protokół  oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną  przez wojewodę  właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.
2. Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których powstała szkoda  spowodowana przez te ryzyka sporządzony przez zakład ubezpieczeń  społecznych, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia na co najmniej jedno z tych ryzyk.    
3. Pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach  rolnych, spowodowanych prze te ryzyka, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl), przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolników. Oświadczenie takie może być złożone w sytuacji gdy komisja powołana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.  
4. Pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na  podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej.

Zakaz wstępu do parku odwołany

Urząd Miejski w Krzeszowicach informuje, że odwołany został zakaz wstępu do parku przy pałacu Potockich.

Ważne dla organizacji pozarządowych

Przedłuża się do dnia 10 czerwca br. termin na składanie uwag i propozycji do projektu regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi i propozycje można zgłaszać za pomocą niżej zamieszczonego formularza, który należy kompletnie wypełnić i podpisać, a następnie złożyć na dzienniku podawczym urzędu w terminie do 10 czerwca 2010 r.    

Projekt uchwały

Formularz

Amazonki zapraszają na spotkanie

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonka"  zaprasza na spotkanie "Profilaktyka przeciwobrzękowa - masaż limfatyczny" oraz "Profilaktyka bólów kręgosłupa", które odbędzie się 12 czerwca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ORNR w Krzeszowicach.

Gminna Impreza Sportowa w Nawojowej Górze

„Wiem więcej, bo główka pracuje” 
„ Mogę więcej, bo rozum nie śpi”

IMPREZA W RAMACH JUBILEUSZOWEJ X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Jedną z najważniejszych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych na terenie Gminy Krzeszowice w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest Gminna Impreza Sportowa organizowana w Szkole Podstawowej im. J. Marszałka Piłsudskiego w Nawojowej Górze.
Tak było i tym razem. Impreza odbyła się 28 maja 2010r., a w roku jubileuszowym wydarzenie to miało szczególny wydźwięk. Ale po kolei…

Pomysł, by w imprezie uczestniczyli twórcy lub przedstawiciele ogólnopolskiej kampanii ZTU zrodził się już w styczniu 2010 roku, a pierwsze  starania związane z zaproszeniem organizatorów kampanii podjęto na początku kwietnia tego roku. Wysłano oficjalne zaproszenie do Fundacji „Trzeźwy Umysł” , a zwieńczeniem tego działania był przyjazd do Gminy Krzeszowice p.Tomasza Bednarka i p. Karola Francuzika - przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.
Do udziału w imprezie zostały zaproszone wszystkie gminne szkoły podstawowe i gimnazjalne. Władze Gminy Krzeszowice w imprezie reprezentowali: Burmistrz Czesław Bartl, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Marzena Oczkowska, inspektor Janina Walkowicz -Stanowisko ds.Promocji, Radni Rady Miejskiej: Wacław Gregorczyk – przewodniczący Komisji Edukacji oraz Bogdan Kurdziel – zastępca przewodniczącego Komisji Promocji Gminy oraz koordynator kampanii na terenie gminy Krzeszowice Nina Kurdziel - Pełnomocnik Burmistrza ds Przeciwdziałania Uzależnieniom. W spotkaniu uczestniczyła również p. Władysława Kaźmirek - pierwszy Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Krzeszowice, która w 2004 roku zainspirowała szkołę w Nawojowej Górze do zorganizowania międzyszkolnych rozgrywek sportowych w ramach kampanii ZTU.

Uczestnikom imprezy ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniono poczęstunek, nagrody, dyplomy. Także organizatorzy ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przywieźli z sobą piękne nagrody, które wręczone zostały wraz z przygotowanymi przez szkołę pamiątkami - były to zegary ścienne, gry edukacyjne i puzzle, które otrzymały zwycięskie szkoły (zegary przekazano wszystkim szkołom), wszystko z logo kampanii.
Ponieważ spotkanie miało charakter rywalizacji, w  wyniku podliczenia punktacji za poszczególne konkurencje wyłoniono zwycięzców. W kategorii szkoła podstawowa: I miejsce SP Nawojowa Góra, II miejsce SP Sanka, III miejsce SP Paczółtowice. W kategorii gimnazja: I miejsce Gimnazjum w Krzeszowicach, II miejsce Gimnazjum w Tenczynku, III miejsce Gimnazjum w Woli Filipowskiej.
Podziękownia  za przygotowanie i organizację imprezy należą się całej szkole w Nawojowej Górze - szczególnie dyrektorowi szkoły p. Lucynie Stryczek, pedagogowi p. Agnieszce Wołodko, nauczycielowi wychowania fizycznego p. Ewie Götz , a także p. Janinie Walkowicz za przygotowanie dla gości pięknych upominków promujących  Gminę Krzeszowice oraz wszystkim osobom pracującym przy imprezie i przygotowującym uczestników do zmagań sportowych, jak również samym uczestnikom imprezy: dzieciom i młodzieży.

Co warto wiedzieć o kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ..
W roku jubileuszowym do kampanii przystąpiło 1015 samorządów w całej Polsce.
Nagrody przywiezione i przekazane Gminie Krzeszowice przez przedstawicieli Kampanii ZTU są niepowtarzalne i z logo kampanii, a przyjazd do gminy Krzeszowice p.Tomasza Bednarka i p. Karola Francuzika - przedstawiceli Kampanii ZTU z Poznania, jest dla gminy szczególnym wyróżnieniem, gdyż z informacji uzyskanych od organizatorów kampanii wynika, iż w ciągu roku odwiedzają oni tylko około 10- 15 gmin w całej Polsce.
Szkoła w Nawojowej Górze po raz szósty organizuje imprezę w ramach kampanii ZTU.

Tekst opracowała: Nina Kurdziel - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Wydarzenia

Widzialność Marzeń

noworoczny koncert Beaty Rybotyckiej, 14 stycznia 2016 r. godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. Więcej

Poznajemy Krzeszowice

wykład  Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016 godz. 17.00, siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej przy ul. Krakowskiej 30. Więcej

  

Styczniowe soboty w SMZK

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do oglądania zbiorów w soboty 2, 16, 30 stycznia 2016 r . w godz. 10.00 - 14.00 - siedziba stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 30.

 

„Krzeszowicki Wigilijny Stół”

niedziela, 20 grudnia 2015 r. godz.12.00-14.30, Rynek w Krzeszowicach. Program

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

19 - 20 grudnia 2015 r., Rynek w Krzeszowicach. Program

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

19 grudnia 2015 r., Pałac Vauxhall w Krzeszowicach. Więcej

Karuzela bajek w bibliotece

kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym, 19 grudnia (sobota) 2015 r.godz. 10.30 - 12.00. Więcej

Kalendarz imprez

February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
en iyi istanbul escort bayan