Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
escort

Bractwo pokutne ma nowych czlonków

W środę 22 lipca parafia w Zalasiu obchodziła dzień swojej patronki, św. Marii Magdaleny. Zgodnie z tradycją, w procesji odpustowej wzięło udział pokutne Bractwo Świętej Marii Magdaleny. Historia bractwa sięga początków osiemnastego wieku, a wczoraj jego szeregi wzbogaciły się o trójkę pokutników. Aktu przyjęcia dokonał promotor bractwa, proboszcz ks. Józef Gal.

Jak pisze Wacław Kucharski  w książce "Zarys dziejów wsi Zalas" : " Ksiądz Piotr Paweł Gawlikowski, proboszcz zalaski, w 1710 roku postanowił założyć w Zalasiu Bractwo pokutne przy kościele parafialnym zwane Bractwem Św. Marii Magdaleny. Prawdopodobnie Kodeks tego bractwa w całości został ułożony przez ks. Gawlikowskiego. Kodeks bracki został zatwierdzony przez papieża Klemensa XI. (...)
W 1713 roku oficjalnie powstało Bractwo Świetej marii Magdaleny w Zalasiu. Z roku 1715 zachował się oryginalny opis przyjmowania nowych członków do Bractwa."

 

BEZDOMNY PIES SZUKA DOMU

Znaleziono bezdomnego pieska – suczkę, rasy mieszanej, umaszczenia ciemnego – podpalany, sierść krótka. Wiek - do roku. Piesek jest spokojny, miły i bardzo sympatyczny.
Piesek został znaleziony w Krzeszowicach przy ul. Targowej, na początku lipca 2009 r.
Kontakt – Urząd Miejski w Krzeszowicach, Wydział Ochrony Środowiska, tel. 012 252 08 13, e-mail: srodowisko@um.krzeszowice.pl

 

Dyrektorze - zgłoś szkołę do 20 lipca!

Aby otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w 2009 roku dyrektorzy szkół muszą do 20 lipca złożyć wnioski o dotację na wyposażenie swoich szkół podstawowych lub szkół muzycznych pierwszego stopnia - informuje Łukasz Wróblewski – Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
We wniosku powinien znaleźć się opis potrzeb szkoły, dotyczących wyposażenia miejsc zabaw w budynku szkoły lub urządzenia szkolnego placu zabaw.
Wypełnienie wniosku zajmie nie więcej niż 20-30 minut – twierdzi Naczelnik.
Takie same wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu „Radosna szkoła” na kolejny, 2010 rok, będą przyjmowane przez organy prowadzące do 10 października 2009 roku (program realizowany będzie do roku 2014).
Materiały o programie rządowym „Radosna szkoła” są zamieszczone w uruchomionej specjalnej zakładce na stronie internetowej MEN  - bezpośredni link do strony http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=587
Harmonogram realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2009 roku
- do 20 lipca 2009 r. - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw
- do 3 sierpnia 2009 r. - organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi, składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego
- do 14 sierpnia 2009 r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego
- do 14 sierpnia 2009 r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej
- do 28 sierpnia 2009 r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- do 11 września 2009 r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środków
- do 18 września 2009 r. - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej
- do 15 października 2009 r. - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym
- do 15 grudnia 2009 r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku
- do 15 grudnia 2009 r. - przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdania przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego
- do 31 stycznia 2010 r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań Ministrowi Edukacji Narodowej
- do 30 kwietnia 2010 r. - analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez Ministra Edukacji Narodowej
Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca program rządowy „Radosna szkoła”, który zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. W ramach programu będą one mogły uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie - lub zwrot kosztów urządzenia - szkolnego placu zabaw (obejmującego, między innymi, zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego).
Intencją programu jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.
Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

Informacja dla mieszkańców

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca, z powodu wyjazdu służbowego,  Burmistrz Czesław Bartl nie będzie przyjmował interesantów.

Wnioski rewitalizacyjne złożone

W dniu 15 lipca 2009 r. gmina Krzeszowice złożyła dwa wnioski aplikacyjne w ramach konkursu nr 15/2008/6.1.a dla Działania 6.1 Rozwój Miast, Schemat A  dla projektów realizowanych wyłącznie w ramach programów rewitalizacji do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Są to:
1. Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej o wartości 13 308 338,28 zł i wnioskowanej dotacji w wysokości 9 315 836,80 zł.
2. Budowa przedszkola integracyjnego w Krzeszowicach o wartości 6 897 441,37 zł i wnioskowanej dotacji w wysokości 4 828 208,95 zł.

W ramach naboru złożone zostały 64 projekty na łączną kwotę 357 390 663,16 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej. 
Dostępne środki w ramach konkursu wynoszą około 118 440 000 zł – zauważa Joanna Kochańska – inspektor Referatu Strategii i Planowania Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, zaangażowana w przygotowanie wniosków.
Do złożenia pełnej dokumentacji zostało w kwietniu zaproszonych 45 beneficjentów, którzy mogli złożyć do dwa projekty. Liczba złożonych projektów jest jednak znacznie mniejsza, co zwiększa potencjalne szanse gminy Krzeszowice na otrzymanie dotacji w ramach obecnego naboru – uważa Łukasz Wróblewski – naczelnik Wydziału Inwestycji – Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowania wniosków aplikacyjnych.

Poniżej krótka informacja o złożonych do oceny projektach.:
Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej

Budowa przedszkola integracyjnego w Krzeszowicach

Wydarzenia

Artyści Krzeszowic dla dzieci

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej zaprasza 6 lutego 2015 roku o godz. 18 do Galerii Pałacu Vauxhall na karnawałowy koncert charytatywny i aukcję dzieł sztuki. Więcej

"Perła Krzeszowic"

promocja książki Przemysława Stanko, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach, 29 stycznia 2015 r., godz. 17.00.  Więcej

Plastyczne Warsztaty Walentynkowe

SOBOTA 31.01.2014, godz.: 10.30-12.30, CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH.  Więcej

MOJA NIERZECZYWISTOŚĆ

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Bartka Talarczyka - 23 stycznia 2015, piątek, godz.19.00. www.kulturakrzeszowice.pl

MOJE PODRÓŻE

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na koncert MICHAŁA BAJORA - 16 stycznia 2015, godz. 19.00. Więcej

Koncert kolęd

11 stycznia 2015 r. o  godz. 18.45 w kościele św. Marcina wystąpi chór parafialny „Akord” z p. Lucyną Ordon-Klimczak.

Turniej Rodzinny na lodowisku w ramach WOŚP

niedziela 11 stycznia o godz 15.00. Więcej

Kalendarz imprez

February 2015
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1