XXXII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach

12 lutego 2009 roku o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach  odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie skierowanego przez Panów: Witolda Kulczyckiego i Jana Tomczyka, reprezentowanych przez Adwokat dr Małgorzatę Kożuch, wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie skierowanego przez Pana Pawła Ochmańskiego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
5. Zamknięcie sesji.

Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach

OGŁOSZENIE
 Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach informuje, że zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2009/2010 odbędą się w nieprzekraczalnym terminie: od 02.03.2009 do 31.03.2009 r.

Przypominamy, iż zapisu dokonuje się w każdym roku bez względu na to czy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola.

Karty należy pobierać i składać w wyżej wymienionym terminie, w księgowości przedszkola ul. Długa 1 (ogródek) I piętro pok. nr 1 w godz. 8.00 – 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (0-12) 282- 01- 86  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

 

Dyskusja o przyszłości krzeszowickiego Rynku

Burmistrz Gminy Krzeszowice zaprasza na kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi przebudowy Rynku w Krzeszowicach. Po przyjęciu przez Radę Miejską w Krzeszowicach Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na sesji 8 stycznia br. władze gminy przystępują do konsultacji projektu samego Rynku i ulic przyległych.
Konsultacyjne spotkanie z mieszkańcami 21 stycznia dotyczyło projektu, który wskazuje bardziej szczegółowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne i przestrzenne. Kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie Rynku odbędzie się 4 lutego o godzinie 17.00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.

Finał V Gminnego Przeglądu Jasełek Sanka 2009

W niedzielę 1 lutego, w Krzeszowickim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty Finał V Gminnego Przeglądu Jasełek,  Sanka 2009.

Przed publicznością z Krzeszowic i okolicznych miejscowości wystąpiły  trzy wyróżnione zespoły: Zespół Teatralny ze Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach, klasa Ib z Zespołu Szkół w Zalasiu oraz Zespół Teatralny z Zespołu Szkół w Nowej Górze.

Nagrody wyróżnionym zespołom wręczali Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Marta Sobczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji – Wacław Gregorczyk, oraz burmistrz gminy Krzeszowice, pan Czesław Bartl.

Zespoły prezentowały nie tylko przedstawienia jasełkowe, ale i tradycje związane z noworocznym kolędowaniem. Dzieci śpiewały kolędy i pastorałki oraz urzekały barwnymi strojami i spontaniczną grą aktorską. W trakcie Finału nie zapomniano również o tradycyjnej już akcji – Cała Polska Czyta Dzieciom. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sance, pani Katarzyna Mitka przeczytała widowni „Balladę o kapryśnej królewnie” Wiery Badalskiej, wpisującą się w zimową scenerię przeglądu.  Zarówno widzowie jak i występujący opuszczali KOK zadowoleni i pełni wrażeń.

Organizatorzy Gminnego Przeglądu Jasełek serdecznie dziękują wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tej imprezy – występującym dzieciom i ich rodzicom, nauczycielom przygotowującym zespoły, dyrektorowi Krzeszowickiego Ośrodka Kultury panu MaciejowiLiburskiemu  i pozostałym pracownikom, oraz Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Gminy za zaangażowanie, pomoc i wsparcie finansowe.
Zapraszamy do udziału w kolejnym przeglądzie za rok!

Budżet na 2009 rok przyjęty

Na czwartkowej sesji Rada Miejska w Krzeszowicach przyjęła budżet gminy na 2009 rok. Wydatki majątkowe planowane są na ten rok w kwocie 22,3 mln złotych, co stanowi ponad 27 proc. ogółu wydatków. – To najwyższy wskaźnik wydatków inwestycyjnych od lat. Chcemy w tym roku rozpocząć wiele inwestycji, które są potrzebne w gminie i oczekiwane od dawna. Priorytetem będzie infrastruktura drogowa i takie zadania, które dadzą gminie w przyszłości nowe dochody lub oszczędności w wydatkach bieżących – uważa burmistrz Czesław Bartl.

Nim przewodnicząca Rady Miejskiej Marta Sobczyk poddała uchwałę budżetową pod głosowanie radni odbyli debatę, podsumowującą dyskusje prowadzone wcześniej na wielu posiedzeniach komisji problemowych.
W przyjętym przez Radę Miejską budżecie wymienione jest aż 95 zadań inwestycyjnych. W grupie dużych remontów o wartości powyżej 10 tys. złotych jest kolejnych 17 zadań. - Przy zaplanowanym na ten rok poziomie inwestycji konieczne będzie, jak w każdym roku  zaciągnięcie kredytów i pożyczek. W tym roku przewidujemy zaciągnięcie kredytów w wysokości 15 mln złotych, a pożyczek na 2,2 mln złotych. – mówi skarbnik gminy Beata Banach.
Dyskusja nad budżetem w czasie sesji oddawała niepokój, jaki towarzyszy nam w związku z informacjami o nadchodzącym kryzysie gospodarczym o zasięgu ogólnoświatowym. Wątpliwości budziły prognozy dochodów gminy w kontekście coraz bardziej niepokojących informacji o przewidywanych cięciach w wydatkach rządowych.
Wśród pozytywnych zapisów w obecnym budżecie przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Teresa Szczurek zwróciła uwagę na dwa ważne programy profilaktyczne, spełniające postulaty członków komisji. Przewodniczący Komisji Edukacji Wacław Gregorczyk pochwalił kompleksowe podejście do termomodernizacji szkół – To nie tylko estetyka, ale także obniżenie kosztów ogrzewania w przyszłości. – stwierdził Wacław Gregorczyk.

W związku z najwyższym udziałem wydatków na oświatę w budżecie gminy radny Zbigniew Wąsik zastanawiał się nad możliwością prowadzenia szkół przez stowarzyszenia, co – według radnego – daje dobre efekty w innych gminach.

- Wskaźniki podawane nam przez ministra finansów do planowania budżetu zostały skorygowane jesienią, z uwzględnieniem prognoz gospodarczych. Pamiętajmy jednak, że w dobie zastoju na rynku inwestycji do przetargów będzie występować więcej firm w poszukiwaniu pracy, a to oznacza większą konkurencję i duże prawdopodobieństwo spadku cen za roboty budowlane. Liczę na oszczędności w przetargach i chciałbym, aby te oszczędności przeznaczyć na zmniejszenie deficytu, czyli zaciąganie mniejszych kredytów i pożyczek. – mówił burmistrz Czesław Bartl.


Z taką opinią zgodziła się radna Stanisława Grzęda, mówiąc, że jest szansa na to by po kilku latach funkcjonowania rynku, na którym warunki dyktował wykonawca teraz jest prawdopodobne, że na skutek sytuacji gospodarczej wróci „rynek inwestora”, czyli zamawiającego usługę.
- Zdaniem moim i moich kolegów ten budżet jest budżetem ambitnym. Akcenty rozłożenia zadań na sołectwa są bardziej sprawiedliwe. Trzeba tylko ten budżet dobrze wykonać. – podsumowała Stanisława Grzęda.
W głosowaniu uchwałę budżetową poparło 18 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Wydarzenia

Konwent Uberwaldzki

trzeci zlot fanów twórczości Terry'ego Pratchetta w Domu Gromadzkim w Nawojowej Górze, 25 - 27 kwietniaWięcej informacji

PODRÓŻE DO MATECZNIKA PRZYRODY

spotkanie ze Stanisławem Maczugą, 23 kwietnia 2014 r. o godzinie 18.00, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach. www.bibliotekakrzeszowice.pl

 

 

Parada "Żabki, żaby i ropuchy”

obchody Światowego Dnia Ziemi 29 kwietnia 2014 (wtorek), godz. 10.00 w Krzeszowicach. www.kulturakrzeszowice.pl

Spektakl „NON OMNIS MORIAR”

na zakończenie wystawy  „Artyści Krzeszowic Janowi Pawłowi II” 25 kwietnia, piątek, godz 19.00, galeria w pałacu Vauxhall. www.kulturakrzeszowice.pl

Kalendarz imprez

April 2014
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Free business joomla templates